Jitřenka

cena: 13 000  Kč
velikost: 80x50 cm

Příběh obrazu
Symbolizuje první světlo ranního slunce, představuje nový začátek, naději a obnovu. Ve své podstatě je živoucím připomenutím, že po každé tmavé noci přichází světlo.

Jitřenka a její schopnost komunikovat s květinami přidává další rozměr její symbolice - spojení s přírodou a jejími cykly.

Květiny, které s Jitřenkou mluví, jsou metaforou pro jemné, avšak silné spojení mezi lidskou bytostí a přírodním světem. Tyto rozhovory představují hluboké porozumění a respekt k všemu živému

 

Koupit